فرش بیضی

250.000 ریال

فرش بیضی

250.000 ریال
 • کد کالا: 100110
 • طول : 2 م
 • عرض : 1.5 م

فرش خشتی

320.000 ریال

فرش خشتی

320.000 ریال
 • کد کالا: 100111
 • طول : 2 م
 • عرض : 1.5 م

فرش فانتزی

300.000 ریال

فرش فانتزی

300.000 ریال
 • کد کالا: 100103
 • طول : 2 م
 • عرض : 1.5 م

گلیم فرش

370.000 ریال

گلیم فرش

370.000 ریال
 • کد کالا: 1931021
 • طول : 3 م
 • عرض : 2 م